Voorwaarden Verhuizen met de vakman

1.1	Definities
1.2	Product
1.3	Overeenkomst
1.4 volumecalculator
1.5	Alg. voorwaarden
1.6	Kosten
1.7 Opdracht
1.8	Betalingen
1.9	Intellectueel eigendomsrecht
2.0	Toepasselijk recht en geschillen
2.1 Verzekering all-in Verhuizerspolis
    

1.1 Definities
Verhuizen met de Vakman is een kwaliteitsverhuizer met aanrijpunten in heel Nederland en houdt kantoor te Arnhem.


1.2 Product
VerhuizenMetDeVakman verhuist u voor een vaste prijs met max. 2 overuren.


1.3 Overeenkomst
VerhuizenMetDeVakman garandeert dat u zorgvuldig en met beleid wordt verhuist en dat het uiteindelijke verhuisbedrag nooit hoger uit zal komen dan maximaal twee uur boven verhuisprijs die u op de offerte heeft ontvangen.


1.4 volumecalculator
De volumecalculator staat ruim afgesteld. Wanneer u een goede schatting maakt van de dozen en uw meubels invoert kloppen de kubieke meters. VerhuizenMetDeVakman kan tot 10% meer volume verhuizen voor de gestelde verhuisprijs


1.5 Alg. voorwaarde
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing Verhuizen met de vakman versus Klant.


1.6 Kosten
Alle op de website genoemde prijzen zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld inclusief omzetbelasting.


1.6 Offerte - opdracht
Een boeking is pas definitief wanneer u een akkoord heeft gegeven op de naar u gezonden offerte.


1.8 Betalingen
Betaling door de klant/opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden op basis van betaling via het aan boord zijnde pinapparaat of contant aan de verhuizers op dezelfde dag na de verhuizing.


1.9 Intellectueel eigendomsrecht
1.Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals VerhuizenMetDeVakman promotiemateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De eigenaar van VerhuizenMetDevakman, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 2. De formules en berekeningen ,alsmede de programmatuur, beeld en merk zijn licentie houdend en gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau te Rijswijk . Elke inbreuk op deze licentie en intellectueel eigendom wordt gezien als plagiaat.


2.0 Verzekering TVM
VerhuizenMetDeVakman heeft een All-Risk verhuispolis. AIV 2006 nummer 3516657 Deze polis is incl. het all in verhuisbedrag. Onze verhuispolis kent een eigen risico € 150,00 Op verzoek worden de algemene voorwaarden u toegestuurd.


2.1 Toepasselijk recht en geschillen
De Overeenkomsten tussen verhuizen met de vakman en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht, een geschil zal aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Arnhem.