Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verhuizen met de vakman
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1
Definities

Product

Overeenkomst

Algemene voorwaarden

Kosten

Opdracht

Betalingen

Verhuispakket

Intellectueel eigendomsrecht

Toepasselijk recht en geschillen

Verzekering all-in Verhuizerspolis

1.1 Definities

VerhuizenMetDeVakman is een kwaliteitsverhuizer

1.2 Product

VerhuizenMetDeVakman

1.3 Overeenkomst

VerhuizenMetDeVakman garandeert dat u zorgvuldig en met beleid wordt verhuist en dat het uiteindelijke verhuisbedrag nooit hoger uit zal komen dan de afgesproken prijs die wij volgens de offerte hebben afgesproken.

1.4 Algemene voorwaarde

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing Verhuizen met de vakman versus Klant.

1.5 Kosten

Alle op de website genoemde prijzen zijn tenzij nadrukkelijk anders vermeld inclusief omzetbelasting.

1.6 Offerte - opdracht

Een boeking is pas definitief wanneer u een akkoord heeft gegeven op de naar u gezonden offerte.

1.7 Betalingen & Garanties

Na het accepteren en het ondertekenen van de verhuisofferte door beide partijen wordt de offerte omgezet in een verhuisboeking. Dit betekend dat u volgens de afgesproken prijs wordt verhuist. U betaald na de verhuizing het afgesproken verhuisbedrag per pinappaaraat of op factuur.

1.8 Verhuispakket

Na acceptatie van de offerte ontvangt u de verhuisdozen , inpakpapier en draaiboek voor een zorgvuldige voorbereiding.

1.9 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals VerhuizenMetDeVakman promotiemateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De eigenaar van VerhuizenMetDevakman, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. 

2. De formules en berekeningen ,alsmede de programmatuur, beeld en merk zijn licentie houdend en gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau te Rijswijk . Elke inbreuk op deze licentie en intellectueel eigendom wordt gezien als plagiaat.

2.0 Verzekering

De afgesproken verhuisprijs is incl. all-in verhuispolis , teneinde geschillen te voorkomen wordt er na de verhuizing zorgvuldig bekeken of er schade tijdens de verhuizing en door onzorgvuldigheid van de verhuizers is veroorzaakt. Na ondertekening van beide partijen voor wel/ geen schade wordt claimen achteraf niet gehonoreerd.

2.1 Toepasselijk recht en geschillen

De Overeenkomsten tussen verhuizen met de vakman en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht, een geschil zal aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Arnhem.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan VerhuizenMetDeVakman.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

VerhuizenMetDeVakman.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of VerhuizenMetDeVakman.nl.
Verhuizen met de Vakman
VerhuizenMetDeVakman
Onderlangs 116
6812CJ Arnhem
KVK 09162274.
© 2019 Verhuizen met de Vakman
Gerealiseerd door JG Webmarketing
envelopesmartphone