Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verhuizen met de vakman Arnhem
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0
Product

Overeenkomst

Algemene voorwaarden

Kosten

Opdracht

Betalingen

Verhuispakket

Intellectueel eigendomsrecht

Toepasselijk recht en geschillen

Verzekering all-in Verhuizerspolis

1.1 Product

Verhuizen Met De Vakman verhuist met vakkundige verhuizers

1.2 Overeenkomst

Deze overeenkomst is tussen de klant en het verhuisbedrijf VerhuizenMetDeVakman.

1.3 Algemene voorwaarde

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing Verhuizen met de vakman versus Klant

1.4 Opdracht

Een boeking is pas definitief wanneer u een akkoord heeft gegeven op de verhuisofferte.

1.5 Betalingen

Betalingen geschieden op de dag na verhuizing via het aan boord zijnde pinapparaat.

1.6 Verhuispakket en Verhuisdozen 

Bij optie 1 worden na ondertekening verhuisofferte het verhuispakket achtergelaten bestaande uit verhuisdozen, boekendozen, garderobeboxen en inpakpapier. 

1.7 Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals VerhuizenMetDeVakman promotiemateriaal, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De eigenaar van VerhuizenMetDevakman, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

1.8 Verhuis verzekering

De verhuisprijs is incl. all-in verhuispolis , teneinde geschillen te voorkomen wordt er na de verhuizing zorgvuldig bekeken of er schade tijdens de verhuizing en door onzorgvuldigheid van de verhuizers is veroorzaakt. Na ondertekening van beide partijen voor wel/ geen schade wordt claimen achteraf niet gehonoreerd.

1.9 Toepasselijk recht en geschillen

De Overeenkomsten tussen verhuizen met de vakman en de opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht, een geschil zal aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Arnhem.

Disclaimer

Terwijl VerhuizenMetDeVakman zich inspant om de verhuizing vlot en volgens schema te laten verlopen aanvaardt VerhuizenMetDeVakman geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het inhuren van VerhuizenMetDeVakman en diens toe toeleveranciers en partners.
© 2020 Verhuizen met de Vakman
Gerealiseerd door JG Webmarketing
envelopesmartphone